Chi họ Quảng Châu, TP. Hưng Yên

Địa chỉ

 

Nguồn gốc

Gia tộc họ Lã ở xã Quảng Châu huyện Tiên Lữ nay là thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên là một chi có nguồn gốc ở tỉnh Hà Nam di cư sang Quảng Châu khoảng thế kỷ XVII-XVIII. Do điều kiện lịch sử và kinh tế nên gia tộc không còn sổ sách ghi chép lại . Đến năm 1988, các cụ , các ông trong dòng tộc tổ chức họp vào ngày 25/5/1988 để tìm thông tin và ghi chép lại từ đời cụ Lã Duy Năng ( tức cụ  Lã Nhất Ước ). Hội đồng gia tộc thống nhất suy tôn cụ Lã Duy Năng là Thủy tổ họ Lã ở Quảng Châu , hàng năm lấy ngày mất của cụ là ngày 21/8 làm ngày giỗ tổ . Ban đầu dựa vào các cụ từ đời thứ tư chia ra làm  bẩy chi đến năm 2014 gộp lai thành sáu chi cho đúng với gia tộc :

 

-Chi  I   : Chi cụ Lã Văn Diễn

-Chi II  : Chi cụ  Lã Văn Đậu

-Chi III : Chi cụ Lã Văn Thính

-Chi IV : Chi cụ Lã Văn Dần

-Chi V  : Chi cụ Lã Văn Mão

-Chi VI : Chi  cụ Lã Nam Hà

 

Gia tộc họ Lã ở Quảng Châu thời kỳ phong kiến và trong kháng chiến chống Pháp đời sống của các gia đình rất khó khăn. Tuy vậy dòng tộc vẫn thương yêu đùm bọc , đoàn kết giúp đỡ nhau . Hòa bình lập lại, các gia đình chăm lo cuộc sống tích cực tăng gia sản xuất nên cuộc sống có khá hơn trước . Trong dòng tộc con cháu đều hiền lành  đoàn kết và hiếu học . Qua các thời kỳ đều có người đỗ đạt cao . Hiện nay con cháu họ Lã có nhiều người đỗ Tiến sỹ, Thạc sỹ, Cử nhân , tốt nghiệp Đại học và Cao đẳng .Nhiều người trở thành lãnh đạo Bộ, cục , vụ viện , giám đốc và là nhà  quản lý các cấp . Hàng năm đều có các cháu thi đỗ vào Đại học và Cao đẳng . Âu cũng là Hồng phúc của dòng tộc họ Lã .con , cháu phải giữ gìn và phát huy mãi mãi.

Để con cháu sau này mãi mãi biết về cội nguồn dòng tộc nên đến năm 2014-2015, gia tộc thống nhất ghi chép thành PHẢ KÝ GIA TỘC HỌ LÃ Ở QUẢNG CHÂU tiện cho việc tra cứu và nhận biết về dòng tộc . Phả ký này, hàng năm được ghi chép thêm con cháu sinh ra , lấy chồng hoặc lấy vợ hay mất đi. Nôị tộc trong họ được ghi chép đầy đủ , con gái họ Lã chỉ ghi con nhà ai và lấy chồng con ai , ở đâu để dễ bề tra cứu . Bản gốc được lưu trong ổ USB và máy tính của con cháu nào có điều kiện ,cứ 5 năm sẽ biên soạn , chỉnh sửa và in thành bộ . Mỗi chi cử một người giữ tránh thất lạc . Phả ký của họ phải được lưu truyền mãi mãi .Trong quá trình chỉnh lý và viết không tránh được sai lệch về thông tin và số liệu . Dòng tộc sẽ chỉnh sửa cho hợp lý .

Ngày Kỵ Tổ:

Một số hình ảnh hoạt động của Chi họ

 

Xem chi tiết Tại đây

Các tin bài khác