Giới thiệu chung

Đại hội Đại biểu dòng tộc họ Lã – Lữ Việt Nam tại Hà Nội ngày 12-4-2017

Mục đích cơ bản của trang web “holaluvietnam.com” là sưu tầm, lưu trữ và phổ biến rộng rãi những tư liệu quan trọng về lịch sử, địa chí, hành trạng của tiền nhân và hoạt động các gia tộc thuộc dòng họ Lã – Lữ trong và ngoài  nước. Đồng thời cũng có những chuyên mục giới thiệu lớp hậu duệ tài năng, có những  mặt đóng góp tích cực trong cộng đồng xã hội hôm nay.

Trang web cũng là nơi tiếp nhận những ý kiến, thông tin từ các gia tộc địa phương, các nhà nghiên cứu lịch sử về cội nguồn dòng tộc họ Lã – Lữ ở các chi phái dòng tộc ở địa phương để có thể bổ sung vào kho tư liệu chung trong trang web.

Trang web được thực hiện ở trong nước nên phải tuân thủ luật lệ của Nhà nước Việt NamTuy nhiên chúng tôi tránh không đi sâu vào những vấn đề nhạy cảm về chính trị, tôn giáo… có thể làm ảnh hưởng đến tình đoàn kết, tương thân tương ái giữa các thành viên trong gia tộc. Bài vở cần thể hiện sự nghiêm túc, đúng đắn nhưng không quá nặng nề, khô khan. Phát huy thế mạnh của nguồn cộng tác viên “cây nhà lá vườn” nhưng không quá dễ dãi về chất lượng nội dung và hình thức.

Xin hoan nghênh và rất mong bà con nội ngoại, thân bằng quyến thuộc trong và ngoài nước đọc, cộng tác và ủng hộ để trang web đạt được kết quả mong muốn.

Mọi thông tin gửi về Ban Biên tập theo địa chỉ:

Ông Lã Thanh Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng dòng tộc họ Lã – Lữ Việt Nam, Trưởng Ban Biên tập.

Điện thoại:  0912 031 591

Email: lathanhha68@gmail.com