Gia phả các Chi họ

Chi họ Hải Hà, Hải Hậu, Nam Định

03/06/2018

Địa chỉ Nguồn gốc Gia phả Ngày Kỵ Tổ Một số hình ảnh hoạt động

Chi họ Quảng Châu, TP. Hưng Yên

03/06/2018

Địa chỉ   Nguồn gốc Gia tộc họ Lã ở xã Quảng Châu huyện Tiên Lữ nay là thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên là một chi có nguồn gốc ở tỉnh Hà Nam di cư sang Quảng Châu khoảng thế kỷ XVII-XVIII. Do điều kiện lịch sử và kinh tế nên gia tộc không còn sổ sách ghi chép lại .