Ảnh: Các Đại biểu khách mời Hội nghị

Ảnh: Các Đại biểu khách mời Hội nghị: Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Trưởng BLL Dòng tộc họ Phùng Việt Nam, Thiếu tướng Hoàng Kiền, Phó Chủ tịch Dòng tộc họ Hoàng – Huỳnh Việt Nam.

Các tin bài khác