Biên bản hội nghị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do –Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG GIA TỘC HỌ LÃ – LỮ VIỆT NAM

Trong không khí phấn khởi về những thành tích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta đạt được trong năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, nhân dịp Đầu Xuân Mậu Tuất 2018, Gia tộc họ Lã – Lữ Việt Nam đã long trọng tổ chức Hội nghị toàn Gia tộc tại Thủ đô Hà Nội, ngày 29 tháng Tư năm 2018.

Mục đich của Hội nghị nhằm tăng cường tình đoàn kết, giúp đỡ, đùm bọc  lẫn nhau của những người con cháu cùng Gia tộc, thông qua bản Báo cáo hoạt động của Gia tộc từ ngày thành lập, phương hướng hoạt động trong những năm tới, kiện toàn cơ cấu Tổ chức và thông qua Bản Quy chế của Hội đồng Gia tộc họ Lã – Lữ Việt Nam.

Đến dự Hội nghị có các cụ Ông, Bà những người tham gia sáng lập Ban Liên lạc, Đại diện các Chi họ tại hầu hết các địa phương. Tổng số Đại biểu tham dự Hội nghị là 330 người.

Hội nghị rất vinh dự được đón tiếp Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Đại đại điện cho Gia tộc Phùng Việt Nam và Thiếu tướng Hoàng Kiền, Đại diện Gia tộc họ Hoàng – Huỳnh Việt Nam. Sự có mặt của các vị Đại biểu biểu thị sự đoàn kết trong Đại Gia đình các Dân tộc Việt Nam.

Hội nghị đã nghe Báo cáo hoạt động của Hội đồng Gia tộc họ Lã – Lữ Việt Nam và phương hướng hoạt động trong thời gian tới do Ông Lã Văn Vệ, Chủ tịch Hội đồng tạm thời trình bày. Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến tham luận của các Đại biểu trên tinh thần đoàn kết và đánh giá các thành tích đã đạt được và chỉ rõ các tồn tại của Hội đồng Gia tộc từ ngày thành lập và góp ý về phương hướng hoạt động của Hội đồng có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Hội nghị cũng nhận được những lời chào mừng, nhiều ý kiến đóng góp chân tình, những kinh nghiệm trong các hoạt động của dòng tộc của Trung tướng Phùng Khắc Đăng, đại điện cho Hội đồng dòng tộc họ Phùng Việt Nam và Thiếu tướng Hoàng Kiền, đại điện dòng tộc họ Hoàng – Huỳnh Việt Nam. Hội nghị xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu đó.

Hội nghị đã thông qua Bản Quy chế Hoạt động của Hội đồng Gia tộc họ Lã – Lữ Việt Nam với 6 Điều khoản có tính ràng buộc nhằm đưa hoạt động của Gia tượng đi vào nề nếp, thực chất. Quy chế cũng xác định rõ đối tượng chủ yếu thực hiện bản Quy chế là Hội đồng Thường trực của Hội đồng Gia tộc toàn quốc. Hội đồng Gia tộc Chi họ địa phương hoạt động theo các Quy chế riêng đã có của mỗi Chi họ và có chức năng giám sát các hoạt động của Hội đồng Thường trực theo Quy chế chung.

Trên tinh thần nhất trí cao, Hội nghị đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức và bầu ra Hội đồng Gia tộc họ Lã – Lữ Việt Nam với các thành viên như sau:

 • Hội đồng Thường trực: Gồm 7 người, cụ thể:
 1. Chủ tịch Hội đồng Gia tộc: Ông Lã Văn Vệ
 2. Phó Chủ tịch Thường trực: Ông Lã Thanh Hà
 3. Các Ủy viên Thường trực gồm:

+ Ông Lã Duy Lan,

+ Ông Lã Quý Đà,

+ Bà Lã Thị Nho Liên,

+ Ông Lã Văn Sỹ

+ Ông Lã Thế Vinh

 • Hội đồng không Thường trực: Gồm 25 Ủy viên, cụ thể:

 

 • Ông Lã Xuân Khôi, Chi họ Thủy Nguyên (Hải Phòng),
 • Ông Lã Văn Xế , Chi họ Thanh Bồ, huyện Ứng Hòa (TP. Hà Nội),
 • Ông Lã Văn Thao, Chi họ Quảng Châu, TP Hưng Yên,
 • Ông Lã Văn Hà, Chi họ Hải Hà, huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định,
 • Ông Lã Ngọc Tương, Chi họ Hải Phúc, Hải Hậu tỉnh Nam Định,
 • Ông Lã Quý Hải, Chi họ Đông Sơn- Đông Hưng – Thái Bình,
 • Ông Lã Việt Hồng, Chi họ Tiên Phú – TP Hà Giang,
 • Ông Lã Văn Điều, Chi họ Ninh Sơn, TP Ninh Bình,
 • Ông Lã Văn Trạc, Chi họ huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam,
 • Ông Lã Ngọc Trụ, Chi họ huyện Mê Linh, TP. Hà Nội
 • Ông Lã Văn Hợp, Chi họ Phương Định, Trực Ninh, Nam Định
 • Ông Lã Văn Bình, Chi họ Phú Xuyên , TP. Hà Nội
 • Ông Lã Hồng Phong, Ban Liên lạc TX Nghĩa Lộ, Yên Bái
 • Ông Lã Văn Hoán, Ban Liên lạc Thị trấn Cao Phong, Hòa Bình
 • Ông Lã Văn Vũ, Chi họ Đào Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ
 • Ông Lã Văn Hoàn, Chi họ TP. Bắc Cạn
 • Ông Lã Văn Đẩu, Chi họ Cẩm Khê, Phú Thọ
 • Ông Lã Bá Cường, Chi họ TT Văn Giang, Hưng Yên
 • Ông Lã Văn Toản, Chi họ Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội
 • Ông Lã Thiên Cung, Chi họ Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình
 • Ông Lã Đắc Uộp, Chi họ Ngũ Phúc, H. Kiến Thụy, Hà Nội
 • Ông Lã Quốc Khánh, Chi họ Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội.
 • Ông Lã Trọng Tới, Chi họ Nga Bạch, Nga Sơn, Thanh Hóa
 • Ông Lã Văn Nam, Ban LL họ Lã Hải Hậu tại Hà Nội
 • Ông Lã Văn Viện, Chi họ Lương Thường, Thái Thụy, Thái Bình
 • Ông Lã Đình Mỡi, Chi họ Yên Tiến, Ý Yên, Nam Định

Trên cơ sở nhất trí và trách nhiệm cao, Hội nghị Hội đồng Gia tộc họ Lã –Lữ Việt Nam thông qua: 1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng Gia tộc họ Lã – Lữ Việt Nam và phương hướng hoạt động trong thời gian tới. 2) Bản Quy chế Hoạt động của Hội đồng Gia tộc họ Lã – Lữ Việt Nam và 3) Chấp thuận các Thành viên Hội đồng Gia tộc họ Lã – Lữ Việt Nam nhiệm kỳ 2018 -2023.

Hội nghị kêu gọi tất cả các Thành viên trong Đại Gia đình Gia tộc họ Lã – Lữ Việt Nam phát huy các thành tích đã đạt được, tăng cường tinh thần đoàn kết, tương trợ đùm bọc lẫn nhau, đóng góp nhiều hơn nữa trong các hoạt động kinh tế – xã hội, bảo vệ đất nước.

Hội nghị Hội đồng Gia tộc họ Lã –Lữ Việt Nam kết thúc vào 12 h ngày 29 tháng Tư năm 2018 tại Hà Nội.

 

                                           Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2018

 

          THƯ KÝ HỘI NGHỊ                                  CHỦ TỊCH HỘI NGHỊ

 

 

              Lã Thế Vinh                                                           Lã Văn Vệ

 

 

Xem file đính kèm sau đây

Các tin bài khác